Om
Färggrafiker och skulptör, yrkesverksam som konstnär sedan mitten av 1970-talet. Arbetar som grafiker med Grödingetryck och screentryck och som skulptör med bemålade skulpturer och reliefer företrädesvis i trä. Använder spelet mellan färg och form, hårt mot mjukt, starka färger och kraftfulla former för att bygga mina bilder. Arbetar ofta med naturen som utgångspunkt.
©
Färggrafiker och skulptör, yrkesverksam som konstnär sedan mitten av 1970-talet. Arbetar som grafiker med Grödingetryck och screentryck och som skulptör med bemålade skulpturer och reliefer företrädesvis i trä. Använder spelet mellan färg och form, hårt mot mjukt, starka färger och kraftfulla former för att bygga mina bilder. Arbetar ofta med naturen som utgångspunkt.
©