©
2010 Den sjungande majslabyrinten - var temat för den fjärde labyrinten. Projektet följde upp 2009 års upplevelselabyrint och Darwins tankar kring fågelartenas uppkomst fick nya och ljudliga spår. I centrum fanns körledaren med ett helt träd fyllt av sjungande fåglar - om man lyssnade riktigt noga! Det här året ville jag också stärka barnens delaktighet i labyrinten med en särskild tecknarplats - “Ritholken” - som var placerad vid utgången av labyrinten. Där fanns kritor och ritpapper och barnens ritningar (som var många!) plastades även i år in och hängdes upp i en hel gång i labyrinten. Deltagande konstnär förutom mig själv detta år var Elsmarie Ekström, Smedjebacken.
©
2010 Den sjungande majslabyrinten - var temat för den fjärde labyrinten. Projektet följde upp 2009 års upplevelselabyrint och Darwins tankar kring fågelartenas uppkomst fick nya och ljudliga spår. I centrum fanns körledaren med ett helt träd fyllt av sjungande fåglar - om man lyssnade riktigt noga! Det här året ville jag också stärka barnens delaktighet i labyrinten med en särskild tecknarplats - “Ritholken” - som var placerad vid utgången av labyrinten. Där fanns kritor och ritpapper och barnens ritningar (som var många!) plastades även i år in och hängdes upp i en hel gång i labyrinten. Deltagande konstnär förutom mig själv detta år var Elsmarie Ekström, Smedjebacken.