©
2009 Udda fåglar i Darwins fotspår - eller “majslabyrinten som får vingar” var temat för labyrinten detta år. Att med fakta och fantasi hjälpa utvecklingsläran lite på traven och för att på mitt sätt uppmärksamma att det var 200 år sedan Darwin föddes och 150 år sedan han presenterade sin teori om arternas uppkomst. Med bilder, konst och text porträtterade de fyra deltagande konstnärerna udda "fågelarter" för att på så sätt hjälpa utvecklingsläran på traven. Labyrinten hade en egen aktivitet för besökande barn. I konsthallen fanns en plats med papper och kritor där barnen efter en tur i labyrinten kunde rita sin egen fågel . Teckningarna plastades sedan in och hängdes upp i ett eget "rum" inne i labyrinten. Deltagande konstnärer som tolkade Darwins utvecklingslära på egna sätt var Ylva Magnusson, Öland, Elsmarie Ekström, Smedjebacken och jag själv.
©
2009 Udda fåglar i Darwins fotspår - eller “majslabyrinten som får vingar” var temat för labyrinten detta år. Att med fakta och fantasi hjälpa utvecklingsläran lite på traven och för att på mitt sätt uppmärksamma att det var 200 år sedan Darwin föddes och 150 år sedan han presenterade sin teori om arternas uppkomst. Med bilder, konst och text porträtterade de fyra deltagande konstnärerna udda "fågelarter" för att på så sätt hjälpa utvecklingsläran på traven. Labyrinten hade en egen aktivitet för besökande barn. I konsthallen fanns en plats med papper och kritor där barnen efter en tur i labyrinten kunde rita sin egen fågel . Teckningarna plastades sedan in och hängdes upp i ett eget "rum" inne i labyrinten. Deltagande konstnärer som tolkade Darwins utvecklingslära på egna sätt var Ylva Magnusson, Öland, Elsmarie Ekström, Smedjebacken och jag själv.