©
2008 Anna Rydstedt Namnet på labyrinten var - “en interpretation - konstnärliga gestaltningar tolkar Anna Rydstedts dikter och en bys kulturhistoria”. En av Ölands namnkunnigaste poeter,Anna Rydstedt, föddes i Ventlinge 1928. Hon växte upp där och bodde sedan periodvis i sitt hus i byn som vuxen fram till sin död 1994. Annas dikter knyter an till det landskap hon växte upp i och att genom konstnärlig gestaltning tolka hennes dikter i labyrinten kändes rätt eftersom hon 2008 skulle fyllt 80 år. Det främsta målet med årets labyrint var att skape en upplevelselabyrint och att i labyrintens gångar och rum presentera konst på ett annorlunda sätt. De medverkande konstnärerna på olika sätt gestaltar Annas dikter för att föra en dialog med besökarna och för att förmedla en äkta upplevelse, en pedagogisk resa, en upplevelse med känsla och autencitet vilket skapade mer värde för besökaren än en imitation. Det här året deltog, förutom jag själv,konstnärerna Ylva Magnusson, Marianne Hedelin; Öland, Nils-Bertil Malmberg, Sture Söberg; Strängnäs och Göran Pettersson Södertälje.
©
2008 Anna Rydstedt Namnet på labyrinten var - “en interpretation - konstnärliga gestaltningar tolkar Anna Rydstedts dikter och en bys kulturhistoria”. En av Ölands namnkunnigaste poeter,Anna Rydstedt, föddes i Ventlinge 1928. Hon växte upp där och bodde sedan periodvis i sitt hus i byn som vuxen fram till sin död 1994. Annas dikter knyter an till det landskap hon växte upp i och att genom konstnärlig gestaltning tolka hennes dikter i labyrinten kändes rätt eftersom hon 2008 skulle fyllt 80 år. Det främsta målet med årets labyrint var att skape en upplevelselabyrint och att i labyrintens gångar och rum presentera konst på ett annorlunda sätt. De medverkande konstnärerna på olika sätt gestaltar Annas dikter för att föra en dialog med besökarna och för att förmedla en äkta upplevelse, en pedagogisk resa, en upplevelse med känsla och autencitet vilket skapade mer värde för besökaren än en imitation. Det här året deltog, förutom jag själv,konstnärerna Ylva Magnusson, Marianne Hedelin; Öland, Nils-Bertil Malmberg, Sture Söberg; Strängnäs och Göran Pettersson Södertälje.