©
Bakgrund Labyrinter i majs har uppförts på många platser i Europa som till exempel Belgien, Frankrike och Danmark. I USA har labyrinter skapats på flera platser, de har ofta varit flera hektar stora och som i flygperspektiv visar en berättande bild eller tema. De europeiska har haft en mer kulturell inriktning med bland annat teater och uppträdande. Det började 2006 Under mitt projektarbete med ”Sundby konstpark” i Strängnäs fick jag kontakt med och samarbetade med den dåvarande länsbildskonsulenten i Sörmland, Chantal Canivet. Hon berättade om majslabyrinterna i centrala Europa. Hos mig väcktes då genast tankar på kombinationen en majslabyrint med konst, skulpturer, målningar och platsbyggda objekt i olika rum. Under hösten 2006 berättade jag för Ingvald och Ninni Petersson som driver lantbruket på Norrgården i Ventlinge på Södra Öland om min idé med en majslabyrint med ”konstrum” som i första hand en aktivitet under konstnatten vid Ölands skördefest. De var genast med på idén och vi satte igång och började planera för labyrinten. Skördefesten äger rum under sista helgen i september över hela Öland och under fredagskvällen och -natten genomförs ”Konstnatta” då konstnärer och konsthantverkare på olika sätt visar upp sin verksamhet fram till 01.00 på fredagsnatten. Odlingslandskapet är en stor del av Ölands historia men också framtid. I urminnes tider har människor levt på areella näringar i området och vad passar då bättre än att presentera konsten mitt i naturen. Att kunna erbjuda besökaren en upplevelse där naturen härskar tillsammans med konsten och som ger besökaren en spännande vandring där konsten dyker upp plötsligt bakom en krök. En upplevelselabyrint! Labyrinten är ju i sig en avläsbar konstbild men också ett landskap som man rent fysiskt kan förflytta sig i. Hemligheter dyker upp här och där och väcker tankar som kan stimulera till fortsatt sökande och skapa energi. I labyrintens slutfas återgår den ju också till att vara en gröda som ska skördas och bli en annan form av energi… Den första labyrinten Arbetet med den första labyrinten, med en yta på 5000 kvm, började med sådd och utformande av labyrintgångar redan i början av maj och arbetet med labyrinten pågick sedan under hela sommaren. Labyrintens gångar formade en pumpa (symbolen för Ölands skördefest) med slingor och blad, där bladen bildade de olika konstrummen. Redan i början av augusti hade labyrinten vuxit sig så hög att den var redo att tas i bruk och ”rummen” fylldes med konst av konstnärer, kollegor till mig från Sörmland, som jag länge haft samarbete med. Den 8 augusti 2007 invigdes den första majslabyrinten i Sverige, vid Norrgården i Ventlinge på Södra Öland! Se mer om 2007 års labyrint under fliken labyrint 2007. Om du vill läsa och se mer om de genomförda labyrinterna kan du läsa om labyrinternas olika teman som har gestaltats och se bilder från årens labyrinter under respektive årsflik i menyn.
©
Bakgrund Labyrinter i majs har uppförts på många platser i Europa som till exempel Belgien, Frankrike och Danmark. I USA har labyrinter skapats på flera platser, de har ofta varit flera hektar stora och som i flygperspektiv visar en berättande bild eller tema. De europeiska har haft en mer kulturell inriktning med bland annat teater och uppträdande. Det började 2006 Under mitt projektarbete med ”Sundby konstpark” i Strängnäs fick jag kontakt med och samarbetade med den dåvarande länsbildskonsulenten i Sörmland, Chantal Canivet. Hon berättade om majslabyrinterna i centrala Europa. Hos mig väcktes då genast tankar på kombinationen en majslabyrint med konst, skulpturer, målningar och platsbyggda objekt i olika rum. Under hösten 2006 berättade jag för Ingvald och Ninni Petersson som driver lantbruket på Norrgården i Ventlinge på Södra Öland om min idé med en majslabyrint med ”konstrum” som i första hand en aktivitet under konstnatten vid Ölands skördefest. De var genast med på idén och vi satte igång och började planera för labyrinten. Skördefesten äger rum under sista helgen i september över hela Öland och under fredagskvällen och - natten genomförs ”Konstnatta” då konstnärer och konsthantverkare på olika sätt visar upp sin verksamhet fram till 01.00 på fredagsnatten. Odlingslandskapet är en stor del av Ölands historia men också framtid. I urminnes tider har människor levt på areella näringar i området och vad passar då bättre än att presentera konsten mitt i naturen. Att kunna erbjuda besökaren en upplevelse där naturen härskar tillsammans med konsten och som ger besökaren en spännande vandring där konsten dyker upp plötsligt bakom en krök. En upplevelselabyrint! Labyrinten är ju i sig en avläsbar konstbild men också ett landskap som man rent fysiskt kan förflytta sig i. Hemligheter dyker upp här och där och väcker tankar som kan stimulera till fortsatt sökande och skapa energi. I labyrintens slutfas återgår den ju också till att vara en gröda som ska skördas och bli en annan form av energi… Den första labyrinten Arbetet med den första labyrinten, med en yta på 5000 kvm, började med sådd och utformande av labyrintgångar redan i början av maj och arbetet med labyrinten pågick sedan under hela sommaren. Labyrintens gångar formade en pumpa (symbolen för Ölands skördefest) med slingor och blad, där bladen bildade de olika konstrummen. Redan i början av augusti hade labyrinten vuxit sig så hög att den var redo att tas i bruk och ”rummen” fylldes med konst av konstnärer, kollegor till mig från Sörmland, som jag länge haft samarbete med. Den 8 augusti 2007 invigdes den första majslabyrinten i Sverige, vid Norrgården i Ventlinge på Södra Öland! Se mer om 2007 års labyrint under fliken labyrint 2007. Om du vill läsa och se mer om de genomförda labyrinterna kan du läsa om labyrinternas olika teman som har gestaltats och se bilder från årens labyrinter under respektive årsflik i menyn.