Om
©
Theo Janson Jag är framför allt färggrafiker och skulptör och har varit yrkesverksam som konstnär sedan mitten av 1970-talet. Arbetar som grafiker med Grödingetryck och screentryck och som skulptör med bemålade skulpturer och reliefer företrädesvis i trä. Betong är också ett material som jag använt sedan tio år tillbaka. Använder spelet mellan färg och form, hårt mot mjukt, starka färger och kraftfulla former för att bygga mina bilder. Arbetar ofta med naturen som utgångspunkt.
Övriga större projekt och engagemang: Tillsammans med en kollega anordnade jag ”Mälaren runt” i Strängnäs 1989, ett symposium över sex veckor med inbjudna konstnärer från mellansverige med titeln ”Konst i det offentliga rummet” och ”Sundby konstpark” ett skulpturprojekt över 365 dagar 2002, i samarbete med Strängnäs kommun, Arbetsmarknadsverket, Europeiska socialfonden och 20 privata sponsorer. Startar 2007 ”Norrgårdens majslabyrint” med konst i Ventlinge på Öland som fortfarande pågår varje sommar med olika teman. Bygger ”Ventlinge konsthall” 2008 som ett komlement till labyrintprojektet Genomför sedan 2012 projektet ”Löktavla”. En bild som är 3x6 meter och gjord av ca. 6000 lökar med olika motiv år från år med Ölandsanknytning. Löktavlan flyttades upp till Stockholmsmässans entré 2012 under matmässan ”Mitt kök”. Drev under åren 1996 - 2013 Konstnärsbolaget tillsammans med Sture Söberg. Var konstkonsult för Strängnäs kommun 1996-99. Börjar 2005 arbeta för Konstnärscentrum med ett tvåårigt projekt som kallas ”Uppdragsjakten” som syftar till att få in konstnären i byggprocessen. Ordinarie ledamot i KROs riksstyrelse 2008 - 13. Ordförande i kulturföreningen Södra Ölands ”Konstnatt” Öland 2011 - 15. Ordförande i Södra Ölands konstnärsgille sedan 2014.
Min första separatutställning hade jag i Linköping 1977 som sedan följdes av Galleri H i Stockholm. Har sedan dess haft 50-talet separatutställningar runt om i Sverige. Där några är Eskilstuna Konstmuseum, Smålands Konstarkiv, Skellefteå och Sölvesborgs konstföreningar. Grupp och samlingsutställningar: Under åren har jag deltagit i 100-talet samlingsutställningar. Några är Liljevalchs vårsalong, Sörmlandssalongen, Alvesta skulptursommar, Vetlanda och Kristinehamns konstföreningar, Sydosten i Kalmar och Moderna Museet i Minsk, Vitryssland. Inköpt av: Statens konstråd, 15-talet Landsting och 40-talet kommuner Övrigt: Utses till ”1995 års Sörmlandskonstnär” av Konstfrämjandet i Sörmland Svensk mästare i eldskulptur 1995 och -97 och Nordisk mästare i eldskulptur 2000.
CV
THEO JANSON skulptör och grafiker
©
Theo Janson Jag är framför allt färggrafiker och skulptör och har varit yrkesverksam som konstnär sedan mitten av 1970-talet. Arbetar som grafiker med Grödingetryck och screentryck och som skulptör med bemålade skulpturer och reliefer företrädesvis i trä. Betong är också ett material som jag använt sedan tio år tillbaka. Använder spelet mellan färg och form, hårt mot mjukt, starka färger och kraftfulla former för att bygga mina bilder. Arbetar ofta med naturen som utgångspunkt.
Övriga större projekt och engagemang: Tillsammans med en kollega anordnade jag ”Mälaren runt” i Strängnäs 1989, ett symposium över sex veckor med inbjudna konstnärer från mellansverige med titeln ”Konst i det offentliga rummet” och ”Sundby konstpark” ett skulpturprojekt över 365 dagar 2002, i samarbete med Strängnäs kommun, Arbetsmarknadsverket, Europeiska socialfonden och 20 privata sponsorer. Startar 2007 ”Norrgårdens majslabyrint” med konst i Ventlinge på Öland som fortfarande pågår varje sommar med olika teman. Bygger ”Ventlinge konsthall” 2008 som ett komlement till labyrintprojektet Genomför sedan 2012 projektet ”Löktavla”. En bild som är 3x6 meter och gjord av ca. 6000 lökar med olika motiv år från år med Ölandsanknytning. Löktavlan flyttades upp till Stockholmsmässans entré 2012 under matmässan ”Mitt kök”. Drev under åren 1996 - 2013 Konstnärsbolaget tillsammans med Sture Söberg. Var konstkonsult för Strängnäs kommun 1996-99. Börjar 2005 arbeta för Konstnärscentrum med ett tvåårigt projekt som kallas ”Uppdragsjakten” som syftar till att få in konstnären i byggprocessen. Ordinarie ledamot i KROs riksstyrelse 2008 - 13. Ordförande i kulturföreningen Södra Ölands ”Konstnatt” Öland 2011 - 15. Ordförande i Södra Ölands konstnärsgille sedan 2014.
Min första separatutställning hade jag i Linköping 1977 som sedan följdes av Galleri H i Stockholm. Har sedan dess haft 50-talet separatutställningar runt om i Sverige. Där några är Eskilstuna Konstmuseum, Smålands Konstarkiv, Skellefteå och Sölvesborgs konstföreningar. Grupp och samlingsutställningar: Under åren har jag deltagit i 100-talet samlingsutställningar. Några är Liljevalchs vårsalong, Sörmlandssalongen, Alvesta skulptursommar, Vetlanda och Kristinehamns konstföreningar, Sydosten i Kalmar och Moderna Museet i Minsk, Vitryssland. Inköpt av: Statens konstråd, 15-talet Landsting och 40-talet kommuner Övrigt: Utses till ”1995 års Sörmlandskonstnär” av Konstfrämjandet i Sörmland Svensk mästare i eldskulptur 1995 och -97 och Nordisk mästare i eldskulptur 2000.
CV
THEO JANSON skulptör och grafiker